Mantra

एकदंताय वक्रतुण्डाय Lyrics In Hindi

1 min read

एकदंताय वक्रतुण्डाय Lyrics In Hindi गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि ।गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि ।गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि । एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ।गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय [Read More…]

Mantra

Radha Krishna Mantra In Hindi

1 min read

Radha Krishna Mantra In Hindi “करराविंदे न पदारविंदम्मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्वातस्य पत्रस्य पुते शयनम्बलं मुकुंदं मनसा स्मरामि” In English “Kararavinde Na PadaravindamMukharavinde ViniveshayantamVatasya Patrasya Pute ShayanamBalam Mukundam [Read More…]