बालाजी म्हारा कष्ट निवारो जी भजन

1 min read

बालाजी म्हारा कष्ट निवारो जी भजन

बालाजी म्हारा कष्ट निवारो जी,
दुखड़ा का मारया हाँ,
म्हणे आन उबारो जी ।

बालाजी प्रभु राम जी का प्यारा जी,
म्हारी विनती सुन लीजो,
बाबा थाने पुकारा जी ।

लंका में जाकर आग लगाई जी,
सागर में जाकर के,
बाबा पूंछ बुझाई जी ।

थाने रामनाम की धुन अच्छी लागे जी,
सूती किस्मत बाबा,
थारे नाम से जागे जी ।

दुखड़ा में बाबो दोड़्यो ही आवे जी,
हम सब पर मेहर करो,
थारी महिमा गावा जी ।

बालाजी म्हारा कष्ट निवारो जी,
दुखड़ा का मारया हाँ,
म्हणे आन उबारो जी ।

Read More: Aisi Subah Na Aaye Na Aaye Aisi Shaam Bhajan

Read More: Bajrang Bali Meri Naav Chali Lyrics in Hindi

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours