द्वारका जाओ तो मासू मिलता जाजो जी

1 min read

द्वारका जाओ तो मासू मिलता जाजो जी

द्वारकाधीश की जय हो,
कोई द्वारिका जाओ तो मासू मिलता जाजो जी
मिलता जाजो जी,
संदेशों लेता जाजो जी,
म्हारा कान्हा के माखन की,
मटकी लेता जाजो जी।

और नाम जानू नहीं रे,
खैवे माखन चोर जाए,
जाय द्वारिका नाम बदलयो,
अब केव रणछोड़,
लाल ने यू बतला जो जी,
कान्हा ने यूं बतलाजो जी,
कोई द्वारिका जाओ तो,
मासू मिलता जाजो जी।

प्रेम पुत्र का कारण जी,
माखन दियो जमाय,
एक जावणी दही जमायो,
लाई मिश्री घोल,
लाला न जाए पीला जो जी,
कान्हा ने जाय पिला जो जी,
कोई द्वारका जाओ तो मासू मिलता जाजो जी

शीतल जल जमुना को छोड़ो,
खारा जल सु नाय सांवरो,
माखन का सासा पड्या रे,
भोग भात को खाय,
कान्हा ने युं समझाजो जी,
लाला ने युं समझाजो जी,
कोई द्वारिका जाओ तो,
मासू मिलता जाजो जी।

बृज सूनो बृजवासी सूना,
सूनी यशोदा माय,
गौ बछड़ा सारा ही सूना,
तण्यू घास ने खाय,
लाला ने यूं समझाजो जी,
कान्हा ने यूं समझाजो जी,
कोई द्वारिका जाओ तो,
मासू मिलता जाजो जी।

चंद्रसखी मोहन का मिलना,
होवे न बारम्बार,
नन्द बाबा बुढ़ा होया रे,
आण चराजो गाय,
चरण चित लेता आजो जी,
कोई द्वारका जाओ तो मासू मिलता जाजो जी

Read More: शिव खेले होली संग गौरा मैया भजन

Read More: साँवरिया आपा होली तो खेला रे

Read More: Aisi Subah Na Aaye Na Aaye Aisi Shaam Bhajan

Read More: Bajrang Bali Meri Naav Chali Lyrics in Hindi

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours